Performance
Department.

Privacyverklaring

Ja, hier heb je er weer eentje, de welbekende privacyverklaring. Alleen nu van ons, Performance Department. Als we elkaar nog niet kenden, aangenaam. We zullen je even inlichten over hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omspringen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 februari 2019.

Gebruik van gegevens

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving aan ons stelt. Los van het feit dat dit verplicht is, vinden wij het ook belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de gegevens die wij ontvangen en opslaan. Dit betekent voor ons:

 • dat wij open en eerlijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • dat wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die ‘echt nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst;
 • dat wij eerst vragen om jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin jouw toestemming vereist is;
 • dat wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • dat wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Contact en contactformulier

Gegevens die je bij ons achterlaat door het invullen van het contactformulier, of als je met een van ons aan de telefoon hebt lopen lanterfanten, worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor je die gegevens aan ons hebt doorgegeven.

De gegevens worden opgeslagen en gebruikt om jouw vraag te kunnen beantwoorden – per mail of telefonisch. We slaan dan louter de gegevens op relevant zijn. Denk hierbij aan je voor- en achternaam, telefoonnummer en het e-mailadres waarop we je kunnen mailen.

In andere gevallen verwijderen we de opgeslagen gegevens binnen 30 dagen, tenzij een samenwerking is ontstaan en de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. De gegevens zullen nooit met derden of partijen buiten de EU worden gedeeld – tenzij strikt noodzakelijk en er toestemming is gegeven.

Website en cookies

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics: een programma dat ‘cookies’ op je computer plaats om de website te analyseren. Door deze cookies weten wij hoe websitebezoekers (zoals jij) gebruik maken van onze website. Deze cookies verzamelen geen rechtstreeks identificeerbare informatie (zoals je naam of e-mailadres), maar alleen de pagina’s die je bezocht hebt en hoe lang je daar bent geweest. Daar zijn vooral onze webdeveloper Joey en onze SEO-specialist Hessel heel blij mee, want die gegevens vertellen hen waar we de website kunnen verbeteren.

Voor jouw persoonsgegevens zitten er geen risico’s aan. De cookies verzamelen alleen informatie over het gebruik van onze website en deze worden – helemaal anoniem – door Google inc. opgeslagen op zijn servers in de Verenigde Staten. Zij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe websites worden gebruikt, om rapporten over de activiteiten van websites op te stellen en daarmee ons andere diensten aan te bieden die betrekking hebben tot de website. Wij worden gespamd met Google-aanbiedingen, daar heb jij gelukkig geen last van ;-). Als je niet wilt dat deze cookies worden geplaatst, dan kun je de instellingen van je browser zo aanpassen dat deze cookies worden geweigerd. Dit kan er wel voor zorgen dat delen van de website niet meer zo functioneren zoals wij dat voor je bedacht hadden. Aan de hand van de de suggesties van Google dus :-P.

Wij maken ook gebruik van de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van de websitebezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen. We slaan deze bedrijfsgegevens op voor marketing- en analytische doeleinden. Kijk voor hun uitgebreide privacybeleid op de website van Leadinfo uit Rotterdam.

Ook door derden worden op onze website social-media- en marketingcookies geplaatst. Die zorgen dat je onze content kunt delen via social media en onze advertenties kunt zien in Google – of op social-mediakanalen (zoals Instagram en Facebook). Je kunt de cookies – die je wel en niet wilt laten plaatsen – instellen met de cookiewall die je bij je eerste bezoek aan de website te zien krijgt. Als jij op een later moment denkt: Hey, ik wil helemaal niet dat ze zien hoe lang ik op de pagina over hacken ben, dan kun je dat later zelf nog aanpassen in je internetbrowser (Explorer, Safari, Chrome etc.).

Wij hebben geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen.

Als we ‘hand in hand’ samenwerken

Zodra wij een samenwerking aangaan met jou en je bedrijf verzamelen wij de volgende gegevens:

 • naw-gegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • KvK-nummer;
 • Btw-nummer;
 • IBAN/BIC.

Deze gegevens worden verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst. Tot minimaal een jaar na het aflopen van de uitvoeringsovereenkomst worden deze gegevens opgeslagen. Gegevens die bij wet langer beschikbaar moeten zijn, worden voor de wettelijke periode opgeslagen.

Jouw DIY AVG-rechten

Wij zijn natuurlijk druk met het ethisch verantwoord verwerken van jouw persoonsgegevens. En daarvoor hebben we héle gedetailleerde beleidsstukken opgesteld. Maar jij hebt ook nog een ‘rechtervinger’ in deze dikke AVG-pap.

Corrigeren en verwijderen van persoonsgegevens

Zo kun je te allen tijde jouw persoonsgegevens corrigeren en verwijderen voor zover deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze in eerste instantie zijn verwerkt.

Recht om het gebruik te beperken

Ondanks dat je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens, mag je deze toestemming altijd intrekken. Als er geen verdere rechtsgrond is voor de verwerking, dan dient de verwerker jouw gegevens te verwijderen. Je mag ook de verwerking beperken. Dit houdt in dat de verwerker, aan wie je toestemming verleend hebt om jouw gegevens op te slaan, nog wel je gegevens mag houden, maar ze alleen nog mag inzetten voor bepaalde zaken.

Recht om bezwaar te maken

Je hebt altijd het recht bezwaar te maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden, waaronder profilering. Je hebt ook het recht om vanwege je specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden. Als jouw belang prevaleert boven de gerechtvaardigde belangen van de de onderneming en derden, dan dient de onderneming jouw persoonsgegevens te verwijderen of het gebruik daarvan te beperken.

Recht op inzage

Je hebt recht op een digitale kopie van de door jou verstrekte persoonsgegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een verzoek kun je richten aan het e-mailadres aan het einde van deze privacyverklaring.​ Om ons te helpen met het verwerken van jouw verzoek dien je je te kunnen identificeren.

Bewaartermijnen

De verwerkte persoonsgegevens worden bewaard voor zolang de uitvoeringsovereenkomst loopt. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor statistische doeleinden. De gegevens worden na deze periode verwijderd, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar voor betaalgegevens).

Beveiliging

Wij vinden het belangrijk dat jouw gegevens veilig worden verwerkt en opgeslagen. Daarom hebben wij zowel organisatorische als technische maatregelen getroffen. Zo is onze website versleuteld, en hebben wij andere data-beveiligingsmaatregelen genomen voor de website en onze server.

Ook heeft ons team alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. De teamleden die toegang hebben tot de persoonsgegevens, doen dit geautoriseerd. Dit betekent dat bij het optreden van een datalek te traceren is waar het lek is ontstaan. Indien een datalek optreedt, zijn wij bij wet verplicht dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen

Het is soms nodig om deze privacyverklaring aan te passen. Dit komt door veranderingen op de website, gewijzigde werkwijze (en daarmee andere verwerkersdoeleinden) of vanwege veranderende regelgeving. De inhoud van deze privacyverklaring zal in die gevallen eenzijdig en zonder melding gewijzigd worden.

Vragen, opmerkingen en klachten

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan kun je dat altijd aan ons doorgeven. Onderaan deze pagina vind je onze contactgegevens. Gebruik het e-mailadres om je vraag, opmerking of klacht bij ons te melden. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Uiterlijk binnen 4 weken.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Performance Department Donauweg 10, 1043 AJ Amsterdam info@performancedepartment.nl +31 20 261 89 39

Follow us

We send out a newsletter every month full of latest news, tips and tricks.

contactcontact

Donauweg 10, 1043 AJ Amsterdam
(020) 261 89 39
Open: 08:30 - 18:00
© 2021 Performance Department